fbpx

Rotifer / Luân trùng

Liên hệ

Ngành Luân trùng (Rotifera) hay trùng bánh xe là một ngành vi sinh vật. Đa số chúng có chiều dài từ 0,1 – 0,5 mm, sống phổ biến trong các khu vực nước ngọt, bên cạnh đó có một số loài sống ở nước mặn.

Đặt hàng

Call Now