fbpx

Cá bớp giống

Liên hệ

HOTLINE: 0972 857 957

Tên gọi  cá bớp, cá giò
 Vùng nuôi  Lợ, mặn ( trên 20%0)
 Hình thức nuôi  Lồng, ao gần biển, nhu cầu oxy cao
 Tiêu chuẩn cá bớp chất lượng  Bóng, sáng, khỏe
 Kích thước cá giống bớp        10 đến 20 cm ( phân )
 Mật độ thả cá bớp giống          80 đến 100 con cá 3 đến 5 kg/ lồng 4x4m
 Thời gian nuôi cá bớp thương phẩm  10 đến 15 tháng
 Kích cở đạt được  5 đến 10 kg
 Tỷ lệ sống trung bình  60 đến 70%
Đặt hàng