fbpx

Cá mú trân châu

Liên hệ

HOTLINE: 0972 857 957

Cá mú Trân Châu là con lai giữa cá mú Nghệ đực (Epinephelus lanceolatus) và cá mú Cọp cái (Epinephelus fuscoguttatus), đây là loại cá biển mới có giá trị kinh tế cao được các nước như Trung Quốc, Indonesia sản xuất giống thành công. Tại Việt Nam hiện mới có một số Viện nghiên cứu, Đại học thủy sản bước đầu nghiên cứu, sản xuất.

Đặt hàng