fbpx

Cá Chẽm Giống

Liên hệ

Ngọc Thủy chuyên cung cấp cá chẽm giống từ 1 – 6 cm, cá khỏe, sạch bệnh, háu ăn, mau lớn, đã loại bỏ cá còi và cá dị tật.

Đặt hàng