fbpx

Tính tới tháng 10 năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang ASEAN đạt 37,5 triệu USD, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang ASEAN từ đầu năm tới nay không ổn định tuy nhiên đây được coi là thị trường tiềm năng, cần được quan tâm nhiều hơn.

Singapore và Cămpuchia là hai thị trường đơn lẻ NK tôm Việt Nam lớn nhất trong khối ASEAN, lần lượt chiếm 48% và 19% tổng XK tôm Việt Nam sang ASEAN. Tính tới tháng 10 năm nay, XK tôm Việt Nam sang Singapore đạt 18,2 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi XK tôm sang Cămpuchia đạt 7,2 triệu USD, tăng 2.149% so với cùng kỳ năm ngoái.

XK tôm Việt Nam sang ASEAN từ đầu năm đến nay không ổn định, chỉ tăng trưởng dương trong các tháng 2, 3 và 4/2020; XK trong các tháng còn lại đều giảm. Một phần nguyên nhân là do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới nhu cầu và hoạt động vận chuyển hàng hóa. Đáng chú ý, XK tôm sang Cămpuchia tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên DN chọn xuất theo đường chính ngạch nhiều hơn thay vì xuất theo đường biên mậu như trước đó.

Việt Nam chủ yếu XK sang ASEAN những sản phẩm như tôm chân trắng tươi đông lạnh, tôm chân trắng PDTO tươi đông lạnh, tôm chân trắng PD tươi đông lạnh, tôm sú HOSO tươi đông lạnh, tôm chân trắng lột vỏ còn đuôi đông lạnh, tôm thẻ tẩm bột đông lạnh, tôm chân trắng lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh, tôm chân trắng sushi luộc đông lạnh, tôm viên phô mai tẩm bột…

Từ 2009-2019, XK tôm Việt Nam sang ASEAN tăng 133% từ 23,4 triệu USD lên 54,4 triệu USD và đây được coi là thị trường tiềm năng của các DN XK tôm Việt Nam.

Cộng đồng ASEAN (AEC) được thành lập từ ngày 31/12/2015. AEC sẽ tạo ra thị trường chung, không còn rào cản hàng hóa, dịch vụ, vốn… Hàng hoá ở các nước thành viên ASEAN sẽ có mức thuế ưu đãi như nhau.

ASEAN là thị trường tiềm năng nhưng chưa được đầu tư nhiều. Do đó, các DN XK tôm cần cân nhắc việc mở rộng thị trường tiêu thụ, tránh phụ thuộc vào một số thị trường chính.