fbpx

Dinh dưỡng và sinh trưởng Cá chim vây vàng ăn tạp thiên về động vật, cường độ bắt mồi mạnh.

Thức ăn của cá trưởng thành ngoài tự nhiên là mực, giáp xác , cá nhỏ. Giai đoạn nhỏ thức ăn chủ yếu là động vật phù du như luân trùng, Copepoda, cá lớn hơn ăn các loài tôm, cá nhỏ và mảnh vụn hữu cơ. Trong điều kiện nuôi, thức ăn cho cá con là luân trùng và ấu trùng Artemia, sau giai đoạn này cá được tập chuyển đổi từ thức ăn sống sang thức ăn tổng hợp, giai đoạn nuôi thương phẩm cá sử dụng tốt các loại thức ăn công nghiệp hoặc cá tạp (Lê Xân, 2007; Juniyanto & CTV, 2008).

Tốc độ sinh trưởng của cá chim giống vây vàng tương đối nhanh. Cá sinh trưởng chậm ở giai đoạn đầu và tăng nhanh sau khi đạt cỡ 50 g trở lên. Cá con 1 ngày tuổi có chiều dài 2,4 mm, sau 35 ngày nuôi đạt cỡ 34 mm. Cỡ cá 4,9 – 6,7 g nuôi bằng thức ăn công nghiệp hàm lượng protein 47% sau 1 tháng cá đạt cỡ 14,4 – 26,5 g. Trong nuôi thương phẩm bằng lồng trên biển, cá giống cỡ 19 – 26 g cho ăn bằng thức ăn có hàm lượng protein 43% sau 5 tháng nuôi cá đạt khối tượng từ 608 – 610 g (Lan & CTV, 2007). Tùy thuộc vào điều kiện nuôi như chế độ dinh dưỡng, môi trường , sau 2 – 3 năm nuôi cá đạt cỡ trưởng thành và một số con có thể thành thục tham gia sinh sản

Đặc điểm sinh sản:  Cá chim giống Mùa vụ sinh sản ngoài tự nhiên của cá chim vây vàng ở vùng địa lý khác nhau là khác nhau. Ví dụ, ở Trung Quốc mùa vụ sinh sản từ tháng 4 đến tháng 9, trong khi tại Đài Loan lại có thể cho cá sinh sản nhân tạo từ tháng 3 đến tháng 10. Quá trình sinh sản của cá chim vây vàng không theo chu kỳ trăng hàng tháng như nhiều loài cá biển khác (Juniyanto & CTV, 2008).
Tuổi và kích thước thành thục lần đầu của cá chim vây vàng ngoài tự nhiên tương đối muộn (7 – 8 tuổi). Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi cá có thể thành thục sớm hơn. Theo Juniyanto & CTV (2008), trong điều kiện nuôi sau 3 năm cá có thể thành thục khi khối lượng cơ thể đạt từ 1,8 – 2,5 kg. Trong khi đó, cá chim vây vàng nuôi lồng bằng thức ăn công nghiệp tại vùng biển Khánh Hòa lại có tuổi thành thục sớm hơn (sau 2 năm) và kích cỡ cũng nhỏ hơn (từ 1,5 – 1,7 kg) (Lại Văn Hùng & CTV, 2011).

Như vậy tuổi và kích thước thành thục của cá chim vây vàng phụ thuộc rất lớn vào vùng địa lý và các điều kiện nuôi. So với nhiều loài cá biển khác (cá mú, cá chẽm, cá măng,) thì sức sinh sản của cá chim vây vàng thấp hơn, dao động từ 38.000 – 122.000 trứng/kg cá cái, đây cũng là loài đẻ trứng nổi, đường kính trứng sau khi trương nước từ 0,95 – 1,05 mm (Lại Văn Hùng & CTV, 2011).

cá chim vây ngắn
PS: Cá chim vây ngắn, cá chim vây vàng

Xem thêm thông tin về cá chim tại đây

>> Mua giống cá chim tại đây

>> Kỹ Thuật Nuôi Cá Chim Trắng Vây Vàng Trong Ao

>> Kỹ thuật nuôi cá chim vây ngắn