fbpx

Đặc điểm dinh dưỡng
– Tương tự các loài cá khác trong họ cá đù, cá hồng mỹ là loài cá dữ, ăn thịt, sống đáy. Chúng chủ yếu dinh dưỡng bằng các loại động vật không xương sống như thân mềm (Mollusca), giáp xác (Crustacea), giun nhiều tơ (Polychaeta) và các loài cá nhỏ.
4.


– Ở giai đoạn đầu, thức ăn của chúng là động vật phù du như luân trùng (Brachionus plicatilis), giáp xác chân chèo (copepoda). Khi đạt chiều dài 4 mm, ấu trùng tiếp tục ăn luân trùng và có thể tiếp tục sử dụng loại thức ăn này cho đến 30 ngày tuổi. Khi đạt chiều dài 12 mm, ấu trùng ăn copepoda (Tigriopus, Arcatia, Oithoina và Paracalanus).

>> Xem thêm cá Hồng Mỹ giống ở đây


Trong sản xuất giống nhân tạo, thức ăn cho ấu trùng cá hồng mỹ chủ yếu là sinh vật phù du như tảo, luân trùng, copepoda và artemia. Bên cạnh đó người ta còn sử dụng các loại thức ăn tổng hợp khi cá đạt cỡ 10 mm trở lên. Giai đoạn thương phẩm, cá được cho ăn bằng thức ăn tổng hợp có hàm lượng protein từ 40 – 45%, lipid 8 – 10% hoặc cá tạp.

>> Xem thêm cá Hồng Mỹ giống ở đây

Tìm hiểu thêm về cá Hồng Mỹ:

Đặc điểm sinh sản của cá Hồng Mỹ
Đặc điểm dinh dưỡng của cá Hồng Mỹ
Kỹ thuật nuôi cá Hồng Mỹ giống